31/10 - Mindfulness - att vara medvetet närvarande - Sthlm

Tisdag 31 oktober kl 09:00-12:00

Mindfulness är läran om att vara medvetet närvarande och genom att praktisera mindfulness så utvecklas din uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Mindfulness handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.

Forskningen har kommit fram till att mindfulnessträning har en mängd positiva effekter i form av minskad stress, bättre fysiskt och mentalt välbefinnande, större glädje och tillfredsställelse, ökad förmåga att hantera tidspress etc. Om du praktiserar mindfulness kan du komma bort från onödig stress, oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.

Innehåll
För att förstå vad mindfulness är och vad det kan ge dig är det bäst att få prova själv! Denna förmiddag kommer vi att varva teori med praktiska övningar.
• Mindfulnessträningens effekter
• Mindfulness verkningsmekanismer
• Vad händer i hjärnan vid träning?
• Meditationer – praktisk träning
• Intention, uppmärksamhet och attityd
• Tanke / känsla / kropp
• Stress och sömn
• Hur kan jag fortsätta träna?

Mål
Detta seminarium är en introduktion till mindfulness och målet är att du ska förstå vad mindfulness är och vilka effekter det kan ge. Du kommer även få verktyg så att du kan praktisera hemma på egen hand.

Anmälan
Mina Sidor Kund...

Mer information

Seminarieledare Annika Wetterlund