Anmäl arbetstagare till stiftelsen

Här anmäler du som är arbetsgivare arbetstagare till Trygghetsstiftelsen.
Anmäl samtliga arbetstagare som blir uppsagda på grund av arbetsbrist och arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut om deras tidsbegränsade anställning varat i minst två år.

Avtal om omställning

Avtal om omställning gäller för

  • arbetstagare som delges uppsägning på grund av arbetsbrist från och med den 1 januari 2015.
  • arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löper ut gäller att sista anställningsdag enligt anställningsavtalet är tidigast den 1 januari 2015.

 Här anmäler du en eller flera arbetstagare till avtal om omställning.

OBS! du måste bifoga underskriftsblankett till avtal om omställning i anmälan. 

Förlängning av tidsbegränsad anställning

Om arbetsgivaren och arbetstagaren, efter det att arbetsgivaren underrättat Trygghetsstiftelsen att arbetstagarens tidsbegränsade anställning löper ut, kommer överens om att en ny anställning ska påbörjas hos arbetsgivaren inom ramen för ett kortare anställningsavbrott om max åtta arbetsdagar, ska arbetsgivaren underrätta Trygghetsstiftelsen om detta så snart som möjligt. Mejla registrator@tsn.se.

För mer utförlig information om kvalifikationerna till omställningsavtalet, läs här.

Trygghetsavtalet

Trygghetsavtalet gäller för:

- arbetstagare som delgavs uppsägning på grund av arbetsbrist senast kl. 24.00 31 december 2014.
- arbetstagare vars tidsbegränsade anställning löpte ut gäller att sista anställningsdag enligt anställningsavtalet var senast 31 december 2014.

Anmäl arbetstagare till trygghetsavtalet på blanketten underrättelse till trygghetsavtalet.