Att arbeta i EU – en spännande möjlighet

Att Manuela Leijerfelt tycker att EU är viktigt – och roligt – går inte att ta miste på. Och hennes entusiasm smittar. När hon beskriver arbetet vid EU:s institutioner och varför det är viktigt börjar man direkt fundera på hur man själv skulle kunna söka sig dit. Och det behövs fler svenska tjänstemän i EU:
- Alla länder bidrar på olika sätt och vi från Sverige har mycket att komma med. Det är viktigt att alla är med och bidrar till en bra helhet, menar Manuela.

Många olika typer av expertis efterfrågas

Manuela har 25 års erfarenhet av EU:s verksamhet och funktionssätt och hon arbetar idag som utbildare och expertrådgivare kring EU-frågor. Hon arbetar tillsammans med Universitets- och högskolerådet som har regeringens uppdrag att sprida information om arbete i EU. I höst kommer hon att hålla i seminarier om EU för Trygghetsstiftelsens kunder.
- Som tjänsteman i EU representerar man inte sitt eget land men det är klart att man är en viktig ingång för andra landsmän, berättar hon. Alla tjänstemän bidrar med sin kunskap och sina erfarenheter men också med sin arbetskultur. Att få in fler svenskar som tjänstemän i EU är därför prioriterat eftersom vi är förhållandevis få idag.
Och det är många olika typer av expertis som efterfrågas. Många tänker att man måste vara jurist, samhällsvetare eller ekonom för att platsa som tjänsteman i EU men så är det inte. Marinbiologer, biståndsexperter, ingenjörer, kommunikatörer, revisorer…. I princip alla kunskapsområden behövs.

Språk, utbildning och medborgarskap ger behörighet

För att vara behörig att söka en tjänst inom EU ska du vara medborgare i ett EU-land. Det krävs en universitetsutbildning på lägst kandidatnivå. Doktorstitel ses som en merit. Du måste kunna två EU-språk – ett utöver ditt modersmål – men fler språk är meriterande, även andra än de 24 officiella EU-språken. Till exempel är kunskaper i ryska, arabiska och kinesiska attraktiva.

En spännande rekryteringsprocess

EU har en speciell rekryteringsprocess som kanske känns lite ”osvensk”. Genom uttagningsprov tar man fram ett stort antal personer till en rekryteringslista som de olika institutionerna kan välja från när de behöver rekrytera. Då vet institutionerna att personerna på listan är anställningsbara och kan testas för det aktuella kompetensområdet. De flesta som hamnar på listan får erbjudande om en tjänst inom ett till två år.
Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och utgår från åtta nyckelkompetenser (se nedan) som man vill se hos alla. Därutöver kan det krävas specialistkompetens för mer specialinriktade tjänster.
Uttagningsproven kallas för concours på franska eller competition på engelska. Egentligen betyder det tävling:
- Uttagningen är utformad som en tävling där de bästa från varje delmoment går vidare till nästa. På så sätt får man fram de bästa kandidaterna, berättar Manuela. En del tycker att det är roligt att tävla, andra blir kanske avskräckta. Men det går att öva sig inför uttagningsproven. Och om man är förberedd känns det bättre och man gör bättre ifrån sig, det är min erfarenhet, berättar hon.

Många uttagningsprov i flera steg

Varje vår har EU uttagningsprov för generalister. Därtill kommer uttagningsprov för specialisttjänster. Under hösten 2017 ligger flera sådana i pipeline eftersom rekryteringsprocessen har varit vilande under en period. Så nu finns stora rekryteringsbehov.
Det första steget att söka till EU är att fylla i ansökan. De som uppfyller behörighetskriterierna får göra skriftliga on-line prov i olika färdigheter, till exempel verbal och numerisk logik. De som får bäst resultat i denna del går vidare till ytterligare ett skriftligt on-line-prov. Efter det blir de bästa uttagna till tester i EU:s rekryteringscenter i Bryssel.
- Det är viktigt att vara noggrann i varje steg, berättar Manuela. Man får till exempel inte slarva med ansökan för då kommer man inte vidare i nästa steg. Det är kanske inte några svåra saker men det är tråkigt om man snubblar redan där på grund av några enkla misstag som lätt kan undvikas.

Tjänsterna är utomlands

Om man får erbjudande om tjänst som tjänsteman i EU så innebär det oftast en flytt utomlands. De allra flesta tjänsterna finns i Bryssel och Luxemburg. Det finns också tjänster i andra länder men de är förhållandevis få. Då handlar det om tjänster vid EU:s representationskontor eller någon utlandslokaliserad EU-myndighet där man rekryterar på samma sätt som till övriga tjänster. I Sverige finns till exempel EU:s smittskyddsmyndighet.

Som kund får du stöd

Om du är nyfiken på vad det finns för tjänster i EU och hur det är att arbeta där är du välkommen att delta vid ett seminarium som Trygghetsstiftelsen anordnar. Blir du intresserad av att söka till EU kan du också få träning inför uttagningsproven. Det får du då av Universitets- och högskolerådet som har särskilda seminarier inför varje uttagning.
Uttagningsproven är kostnadsfria men om du behöver resa kan du få bidrag av Stiftelsen. Prata med din rådgivare eller anmäl dig direkt.

Susanna Hammarberg, 170622

Fakta:

EU:s kompetenskrav:
Institutionerna söker begåvade, motiverade personer som är högt kvalificerade inom sina respektive områden och som kan visa att de har följande allmänna kompetenser:
- Analys och problemlösning
- Kommunikation
- Kvalitet och resultat
- Inlärning och utveckling
- Prioritering och organisation
- Stresstålighet
- Samarbete
- Ledarskap

Fakta:

Antal anställda i EU:s institutioner och byråer (2016)
22 300 - EU-kommissionen*
6 800 - Europaparlamentet
3 050 - Europeiska rådet och ministerrådet
2 050 - EU-domstolen
7 900 - EU:s organ och byråer
2 650 - Europeiska centralbanken, ECB
700 - Ekonomiska och sociala kommittén
500 - Regionkommittén
850 - Revisionsrätten
1 650 - Utrikestjänsten, EEAS
Siffrorna är hämtade från www.eu-upplysningen.se
Siffrorna är ungefärliga.

Mer information

Du som är kund hos Trygghetsstiftelsen och är nyfiken på vad det finns för tjänster i EU och hur det är att arbeta där är du välkommen på seminarium den 19 september kl. 9-12. Seminariet hålls i Stockholm men går också att följa på webben.

Logga in på Mina sidor och anmäl dig där.