Flera regeringsbeslut om omlokalisering

Regeringen har den senaste tiden presenterat flera initiativ för hur de vill öka den statliga närvaron i hela landet. Bland annat sker omlokalisering av elva myndigheter från Stockholms län till andra orter och troligen kommer det fler omlokaliseringar framöver.

Några av de senast berörda myndigheterna ska omlokalisera hela verksamheten och andra ska omlokalisera vissa delar. De berörda myndigheterna som ska flytta hela sin verksamhet är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som ska omlokaliseras till Växjö. Polarforskningssekretariatet ska till Luleå och Myndigheten för kulturanalys ska omlokaliseras till Göteborg.
De myndigheter som ska omlokalisera delar av sin verksamhet är Strålsäkerhetsmyndigheten som ska omlokalisera delar av verksamheten till Katrineholm. Svenska ESF-rådet, ska omlokalisera delar till Gävle. Universitets- och högskolerådet, ska omlokalisera delar av verksamheten till Visby och Tillväxtverket ska omlokalisera delar av verksamheten till Östersund.
Totalt beräknas mellan 500 och 550 personer att beröras av de beslutade omlokaliseringarna. Läs mer här om det stöd vi kan ge vid en omlokalisering.

Det går bra för våra kunder

Under förra året uppnådde vi all-time-high i våra mätningar av hur bra det går för våra kunder och den utvecklingen fortsätter. Under årets åtta första månader har 86 procent av kunderna som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist fått en ny sysselsättning innan deras uppsägningstid löpt ut. 87 procent av de som kommit in i avtalet med en tidsbegränsad anställning har fått ett nytt arbete inom nio månader från det att anställningen löpt ut.
Hittills i år har 1 645 kunder anmälts till stiftelsen. Det är något fler än motsvarande period förra året vilket bland annat beror på att Migrationsverket sagt upp relativt många i samband med nedläggningar av flyktingboenden. Antalet anmälda ligger dock i nivå med vad Trygghetsstiftelsen prognostiserade inför året. Trygghetsstiftelsen räknar med att 2 400 kunder kommer att anmälas under 2017.

Enklare att anmäla arbetstagare till oss

Det är arbetsgivaren som anmäler arbetstagare till oss och som en del av vår digitalisering har vi alldeles nyligen utvecklat ett förenklat anmälningsförfarande av nya kunder. Den som gör anmälan behöver inte längre räkna ut hur lång anställningen varit, det räknas ut automatiskt när man fyller i första och sista anställningsdag. 
I samband med att en anmälan görs har du som arbetsgivare ansvar att se till att arbetstagaren får information om sina rättigheter och skyldigheter enligt omställningsavtalet. Se gärna vår nya film som visar hur en anmälan går till och vilket stöd vi kan ge (se filmen).
Vi kommer att besöka några av de arbetsgivare som anmäler många kunder till oss för att prata om anmälningsprocessen och berätta om hur vi stöttar kunderna på bästa sätt.

Omställningsdagen – Omställning är det nya trygga

Den 5 december är det återigen dags för Omställningsdagen. Årets tema är Omställning är det nya trygga. Med på talarlistan är bland annat Anders Ekholm, vice VD för Institutet för framtidsstudier, Stina Nyström, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten och Niclas Lamberg, HR-chef på Trafikverket. (läs mer och anmäl dig här). Vi håller till i Stockholm och vi välkomnar dig som ansvar för omställning på strategisk nivå i medlemsorganisation i Arbetsgivarverket och ingår i ledningen eller är facklig ordförande.

Flytt till nya lokaler

Vi flyttade vårt huvudkontor till Regeringsgatan i månadsskiftet juni-juli. De nya lokalerna är bättre anpassade för vår verksamhet med gott om rum där både vi och våra konsulter kan ha möten med kunder. Vi kommer att ha öppet hus måndagen den 23 oktober och en inbjudan för visning av de nya lokalerna kommer.

Åsa Lindh
vd Trygghetsstiftelsen 170921

Jag twittrar då och då om Trygghetsstiftelsens aktiviteter.  Följ mig gärna på @_asa_lindh

Mer information

Har du fått vårt nyhetsbrev?

Nyhetsbrevet riktar sig till arbetsgivare och fackliga representanter på våra myndigheter. Om du inte redan fått det är du varmt välkommen som prenumerant.


Prenumerera
Namn:
E-postadress:
 
 

Övriga artiklar i vårt senaste nyhetsbrev