En stark arbetsmarknad betyder fantastiska resultat för våra kunder

2017 blev ett toppenår för våra kunder. Drygt 87 procent av kunderna fick en ny sysselsättning innan deras uppsägningstid löpte ut alternativt inom nio månader från att de anmäldes till stiftelsen. Under 2017 fick nio av tio av dem som lämnade Trygghetsstiftelsen en ny tillsvidareanställning eller en längre tidsbegränsad anställning om minst ett år. Den främsta förklaringen till resultaten är den fortsatt starka arbetsmarknaden. Ytterligare en förklaring till det goda resultatet är det gedigna och starkt individanpassade stödet som våra kunder får. Det handlar främst om coachning men också möjligheten att delta i ett stort utbud av seminarier, utbildningsinsatser och starta eget-stöd. Vi är också mycket stolta över att 89 procent av våra kunder är nöjda med oss, vilket vår helt färska kundundersökning visar.

Vårt uppdrag under 2018

Enligt vår prognos kommer vi att få fler kunder i år än vi haft de senaste åren. Vi räknar med att 3 200 kunder anmäls till Trygghetsstiftelsen under 2018, förra året anmäldes drygt 2 400 personer.
De flesta nya kunderna beräknas även det här året vara personer som avslutar sina tidsbegränsade anställningar på universitet och högskolor. Men Migrationsverkets stora omställning med en neddragning av antalet medarbetare om cirka 3 000 personer får en stor påverkan på stiftelsens arbete under året. Det har visat sig att den gynnsamma arbetsmarknaden gör att Migrationsverkets medarbetare snabbt får nya arbeten och uppskattningsvis kommer knappt 800 medarbetare att anmälas till Trygghetsstiftelsen. Vi har förstärkt vår organisation med fler rådgivare för att på bästa sätt möta våra kunders behov och vi har bland annat tagit fram ett skräddarsytt seminarieprogram för den personal som kommer från Migrationsverket.

I år räknar vi även med att få in kunder från flera av de myndigheter som omlokaliseras från Stockholm till andra orter i landet. Statistiska centralbyrån, SCB, är en av de myndigheter som påbörjat sin omlokalisering och drygt 40 medarbetare från SCB har anmälts till oss då de har valt att inte flytta med till Örebro. (Läs mer om hur det gått för dem.)

Samtidigt som Migrationsverket ställer om och minskar sin verksamhet har flera stora myndigheter behov av att rekrytera. Dessa myndigheter har visat särskilt intresse för att rekrytera övertalig personal från just Migrationsverket. Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice har inlett ett fördjupat samarbete med några av dem och när våra rådgivare träffar kunder från Migrationsverket beskriver de rekryteringsbehoven i dessa myndigheter.

Vi har också inlett ett rekryteringssamarbete med Trafikverket och det riktar sig främst mot våra kunder med forskarbakgrund inom naturvetenskap och teknik.

Lokala omställningsmedel

Under 2017 avsattes nästan 330 miljoner kronor till arbetet med lokal omställning. Det har snart gått fyra år sedan avtal om lokala omställningsmedel undertecknades. Avtalet ger våra medlemmar en unik möjlighet att arbeta proaktivt och ha finansiering för att driva det lokala omställningsarbetet.
Lokala omställningsmedel beskrivs som positivt och ett nytt verktyg. Det bekräftar den pilotstudie som vi genomförde förra året (Läs mer om Lars Walters studie här). Studien visar dock att en större användning av medlen kan ske och att det proaktiva arbetet behöver utvecklas ytterligare. Många myndigheter har ännu inte använt särskilt mycket av sina medel och det är viktigt att arbetet växlas upp och att medlen kommer till användning. Centrala parter kommer under 2018 att genomföra en partsgemensam uppföljning av hur arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna använder omställningsmedlen enligt detta avtal.

Vi har digitaliserat anmälan till våra öppna aktiviteter och arbetar för att efterfrågestyra aktiviteterna för att bättre svara upp mot de behov som finns.
Sedan 2015 har vi träffat lite mer än hälften av de myndigheter som är anslutna till Arbetsgivarverket. Vi satsar i år på att komma i kontakt med resterande myndigheter. Hittills i år har vi bjudit in till ett frukostseminarium om Trygghetsstiftelsens verksamhet och ett erfarenhetsutbyte för mindre myndigheter. Frukostseminarierna har till syfte att möjliggöra en enkel kontakt med oss och att introducera våra föreläsare på kommande aktiviteter. Vi hoppas få träffa dig på vårt nästa frukostseminarium tema omvärldsanalys den 13 april (Läs mer och anmäl dig här) eller på någon av våra andra aktiviteter under 2018. 
Önskar er alla en fin och solig påsk! 

Åsa Lindh,

Jag twittrar då och då om Trygghetsstiftelsens aktiviteter.  Följ mig gärna på @_asa_lindh

Mer information

Har du fått vårt nyhetsbrev?

Nyhetsbrevet riktar sig till arbetsgivare och fackliga representanter på våra myndigheter. Om du inte redan fått det är du varmt välkommen som prenumerant.


Prenumerera
Namn:
E-postadress: