Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är statligt anställd på vägen mot ett nytt arbete

Här får du en beskrivning av dina första steg på vägen mot ett nytt jobb eller nytt företag.

1. Du blir kund hos oss

Du anmäls av din arbetsgivare till Trygghetsstiftelsen. Här hittar du en beskrivning av vilka som kan få stöd från Trygghetsstiftelsen.

2. Du träffar din rådgivare

Du får träffa din rådgivare på stiftelsen som berättar om dina möjligheter. Din rådgivare kommer att finnas med dig till dess att din situation är löst. Vid första mötet gör ni en kartläggning. Syftet med samtalet är att gå igenom din yrkeserfarenhet, utbildningsbakgrund, ditt nuläge och dina tankar inför framtiden. Ni diskuterar även hur Trygghetsstiftelsen kan stödja dig på bästa sätt för att öka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

3. Du gör en handlingsplan

Du skapar en handlingsplan som passar just din situation. Det du och din rådgivare kommer överens om kan till exempel vara jobbcoachning, cv-rådgivning eller någon annan jobbsökaraktivitet.

4. Ni följer upp hur det går

Du och din rådgivare har kontakt för att följa upp hur det går.

Målet - ett nytt jobb eller en annan bra lösning

Målet är att du ska hitta ett nytt jobb eller en annan lösning så fort som möjligt.

 

Länkar

Mer information

Vi byter namn från konsulent till rådgivare då vi tycker att det bättre beskriver vår roll i mötet med dig som kund. 

De här aktiviteter finns just nu i:
Göteborg
Malmö
Stockholm
Sundsvall