2/2 - Karriärtjänster inom skolan - Malmö

2 februari kl 09:00-12:00

Lektorerna kommer tillbaka till den svenska skolan. Hur har staten tänkt sig att detta ska utvecklas och hur hanterar skolhuvudmännen det i praktiken? Syftet är i första hand att göra läraryrket mera attraktivt.

I en proposition våren 2013 föreslog regeringen att karriärtjänster införs i den svenska skolan. Det handlar dels om lektorer med minst en licentiatexamen och dels om ett mera praktiknära karriärsteg – förstelärare. Skolhuvudmännen kan ansöka om statsbidrag för den ökade lönekostnaden 5 000 kr per månad för förstelärare och 10 000 kr för lektorer.

Innehåll
• Bakgrund till karriärtjänster i skolan
• Vad säger lagstiftningen?
• Hur har olika huvudmän designat sina strukturer för förstelärare och lektorer?
• Urvalet till förstelärare/lektorer
• Resultat hittills i skolorna
• Hur kan man ansöka?

Mål
Målet är att du får information om reformen om karriärtjänster i skolan.

Datum och tid
Fredag 2 februari kl 09:00-12:00 (vi ber dig att respektera starttiden)

Plats
Östergatan 39

Anmälan sker via Mina Sidor Kund...

Mer information

Seminarieledare
Claes Andersson


Vi ber dig att respektera
seminariets starttid kl 09:00