Kund hos Trygghetsstiftelsen

 

Hur kan Trygghetsstiftelsen hjälpa mig att hitta ett nytt jobb?

Vi erbjuder en rad jobbsökaraktiveteter. Som kund hos oss får du en egen konsulent som stöd på vägen mot ett nytt jobb. Tillsammans med din konsulent avgör ni vilka insatser som är bäst för dig. Du har även möjlighet att anmäla dig till Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice.

Ta gärna del av våra jobbsökartips

Hur blir jag kund hos Trygghetsstiftelsen?

Det är din arbetsgivare som anmäler dig till Trygghetsstiftelsen. Den så kallade underrättelsen skickas in i anslutning till att du meddelas att din anställning kommer att upphöra. Vänd dig till din chef eller HR-funktion ifall du undrar om anmälan har skickats in. Om det skulle vara andra frågetecken runt underrättelsen så kan du även vända dig till ditt fackförbund. Vi kommer att kontakta dig när underrättelsen har kommit till oss!
Det är bara arbetsgivaren som kan anmäla dig till Trygghetsstiftelsen, och vi kan inte hjälpa dig innan vi fått en anmälan från din arbetsgivare.

Har jag rätt att bli kund hos Trygghetsstiftelsen?

Ja, om du kommer att bli uppsagd på grund av arbetsbrist och har tolv månaders sammanhängande anställningstid hos en och samma statliga arbetsgivare ska din arbetsgivare anmäla dig till oss.
Ja, om du har en tidsbegränsad anställning med minst två års sammanhängande anställningstid hos en och samma statliga arbetsgivare ska din arbetsgivare anmäla dig som kund hos oss.
 En arbetstagare som är arbetsskyldig på en ny ort i samband med en omlokalisering men som väljer att inte följa med och därför säger upp dig själv, omfattas av avtalet. Detta förutsätter att arbetstagarens anställning-/ar hos en funktionell arbetsgivare, som omfattas av detta avtal, har varat i en följd under sammanlagt minst ett år.

Vad får jag för stöd av er och vilket avtal tillhör jag?

Stödet är beroende av vilken anställningsform du har. Om du har en tidsbegränsad anställning har det betydelse hur länge du haft tjänsten. Börja med att välja rätt avtal nedan och klicka dig sedan fram till dina villkor.

Avtal om omställning gäller:
- om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i januari 2015 eller senare.
- om din tidsbegränsade anställning löper ut och din sista anställningsdag enligt anställningsavtalet är 1 januari 2015 eller senare.
Läs mer om avtal om omställning och välj rätt kvalifikationsgrupp.

Trygghetsavtalet gäller:
- om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist senast den 31 december 2014.
- om din tidsbegränsade anställning löper ut och din sista anställningsdag enligt anställningsavtalet är senast den 31 december 2014.
Läs mer om villkoren i trygghetsavtalet.

Är jag anmäld hos Trygghetsstiftelsen?

När din arbetsgivare anmält dig får du ett mejl från oss.

Jag kommer inte in på Mina sidor

Gå till minasidor.tsn.se där skriver du in ditt personnummer och loggar sedan in dig via Bank-Id.

Vem är min handläggare?

Det ser du i välkomstbrevet som vi skickade ut till dig när du anmäldes till oss. Du ser det även när du loggar in på Mina sidor 

Jag har varit kund hos er tidigare, omfattas jag fortfarande av avtalet?

  • Ja, om du inte har fått en tillsvidaretjänst och anmäldes som kund hos oss före 2015 då omfattas du av trygghetavtalet under maximalt sju år.
  • Ja, om du inte har fått en tillsvidaretjänst och anmäldes som kund hos oss efter 2015 då omfattas du av avtal om omställning under maximalt fyra år om du hade en tidsbegränsad anställning, eller fem år om du blev uppsagd från en tillsvidareanställning.
  • Nej, om du har fått en ny tillsvidaretjänst omfattas du inte längre av avtalet. I speciella fall gäller efterskydd för dem som fått en anställning hos en arbetsgivare som saknar omställningsavtal.

Mer information

Se filmen om hur det fungerar när du blir kund hos oss. 

 

 FAQ about how to becoming a Job Security Foundation client