För dig som kommer från Migrationsverket

Många hör av sig till Trygghetsstiftelsen och är oroliga eller har frågor inför sin framtid och vi har stor förståelse för det.

Här kan du som är eller kan komma att bli uppsagd från Migrationsverket hitta svar på några vanliga frågor. 

Ekonomiskt stöd

På Trygghetsstiftelsen kan du få två typer av ekonomiskt stöd.

Inkomstförstärkning och a-kasseförstärkning.

Jag har fått ett nytt jobb med lägre lön, kan jag få inkomstförstärkning från Trygghetsstiftelsen? 

Ja. Under vissa förutsättningar kan du ansöka om inkomstförstärkning. Du måste ha avslutat din anställning hos Migrationsverket (uppsägningen måste vara slut) och den nya lönen måste vara avtalsenlig/skälig.
Ansökan om inkomstförstärkning görs i efterskott och du kan ansöka tidigast efter att du har arbetat i fyra månader i den nya anställningen.

Om du har en tidsbegränsad anställning som löper ut innan månad 4 ansöker du om inkomstförstärkning först efter att anställningen har avslutats.

Om du har flera deltidsanställningar under samma period får du samla ihop alla anställningar under perioden och ansöka om inkomstförstärkning vid ett tillfälle.

När du har fått din första ansökan beviljad kan du komplettera med nya perioder. Då ska du fylla i blanketten ”Ansökan om inkomstförstärkning komplettering nya perioder”.

Vad händer om jag blir erbjuden en ny tjänst med lägre lön?

Om du får en ny anställning med lägre lön än vad du hade på Migrationsverket kan du ansöka om inkomstförstärkning i max 780 dagar. Detta förutsätter att den nya lönen är avtalsenlig/skälig. Du kan inte få inkomstförstärkning för anställning i eget företag.

Hur mycket får jag?

Inkomstförstärkningen motsvarar 100 procent av mellanskillnaden mellan den gamla och den nya lönen, dock högst 30 procent av den gamla anställningens lön. Observera att detta inkluderar samtliga skattepliktiga tillägg förutom övertid. Exempelvis om du har tjänat 30 000 kronor per månad kan du maximalt få en kompensation på 9 000 kronor per månad.

Om jag sägs upp från Migrationsverket och därefter blir föräldraledig, har jag fortfarande rätt till inkomstförstärkning när jag återgår till arbete efter föräldraledighet?

Ja du kan ansöka om inkomstförstärkning under förutsättning att det är inom de fem åren du tillhör avtalet (även kallat din ramtid).

Om jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist, är arbetslös i några månader mellan tidigare statlig anställning och ny tjänst, har jag fortfarande rätt till inkomstförstärkning och i så fall hur länge?

Du kan ansöka om inkomstförstärkning om du fått ett nytt jobb med lägre lön. Du kan få ersättning i max 780 arbetsdagar. Antalet dagar med ersättning beror på hur många dagar som återstår av din ramtid (de fem år som avtalet gäller). Den nya lönen måste vara avtalsenlig/skälig.

Kan jag få a-kasseförstärkning?

Ja, om du skulle vara arbetslös efter att din uppsägningstid är slut och är beviljad a-kassa kan du ansöka om a-kasseförstärkning från Trygghetsstiftelsen. Du kan max få 300 dagar i ersättning. Om du har barn som är under 18 år när du förbrukat dina 300 ersättningsdagar och får ytterligare 150 dagar beviljat från a-kassan, så får du det även från Trygghetsstiftelsen.

Den som är anmäld till Trygghetsstiftelsen på grund av arbetsbrist får vårt stöd

Hur länge omfattas jag av omställningsavtalet?

Om du har en tillsvidareanställning omfattas du av omställningsavtalet i fem år, den sk ramtiden, plus din uppsägningstid. Vi kan påbörja vårt stöd till dig så fort du har blivit anmäld till oss, vilket du ska bli i anslutning till din uppsägning.

Hur ser det individuella stödet ut?

Det finns inget generellt svar. Det är helt beroende av din situation och det kommer du överens om i dialog med din rådgivare på planeringssamtalet.

När får jag träffa en rådgivare?

Du får träffa rådgivaren för ett planeringssamtal. Det är vanligen din arbetsgivare som bokar in samtalet med dig. Det görs så snart som möjligt efter det att din arbetsgivare har anmält dig till Trygghetsstiftelsen och avtal om omställning. Under samtalet deltar inte din arbetsgivare utan det är ett samtal mellan dig och rådgivaren från Trygghetsstiftelsen. 

Vad innebär seminarieprogrammet ”Nytt jobb”?

Trygghetsstiftelsen kommer att arrangera ett seminarieprogram skräddarsytt för medarbetare på Migrationsverket som sägs upp på grund av arbetsbrist. Programmet pågår under fem heldagar utspridda över fem till sju veckor på orter där det är många uppsagda. I programmet får du som deltar bland annat göra en kompetensinventering, lära dig skriva ett cv, en ansökan som speglar annonsen och skriva på LinkedIn så att du blir hittad av rekryterare. Målet är att öka dina möjligheter på arbetsmarknaden och hitta den snabbaste vägen till ett nytt jobb.

Vad är Mina sidor?

På tsn.se finns inloggningssidan för dig som är anmäld som kund hos oss. Här hittar du din individuella information och kan anmäla dig till rekryteringsservice.

Hur loggar jag in på Mina sidor?

Du som är kund hos oss loggar in på Mina sidor med hjälp av personnummer och Bank-ID. Inloggningen ligger på tsn.se längst upp i högra hörnet. https://minasidor.tsn.se/

Mina sidor är responsiv vilket innebär att du kan nå det från alla skärmtyper, som exempelvis din smarta telefon.

Behöver jag vara fackligt ansluten för att få ta del av förmånerna?

Nej, det som krävs är att du varit anställd minst tolv månader på Migrationsverket. 
För att kunna ansöka om a-kasseförstärkning, måste du vara medlem i a-kassan.

Rekryteringsservice

Hur fungerar Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice?

Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice är en kostnadsfri service till arbetsgivare som ska nyanställa. Genom att komma in med en beskrivning på det man söker, kan vi snabbt ge besked om vi har kompetenser som matchar. Vi presenterar tillgängliga kandidater genom att skicka kandidaternas cv som förslag. Arbetsgivaren tar därefter kontakt med dig om de vill gå vidare till en intervju.

Hur blir jag kandidat hos Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice?

Du anmäler dig som kandidat genom att logga in på Mina Sidor. Under fliken Rekryteringsservice registrerar du dig genom att fylla i dina uppgifter och bifoga ett cv. Om din kompetens stämmer överens med det som arbetsgivaren frågar efter skickar vi ditt cv som förslag.