Arbetsgivare och fackliga


Hur anmäler jag en arbetstagare till Trygghetsstiftelsen?

Det är du som arbetsgivare som ska anmäla arbetstagaren till Trygghetsstiftelsen.
Steg 1. Välj vilket avtal som gäller. Läs om de olika alternativen här.
Steg 2. Fyll i ansökningsformulär. 

Mer detaljerad information om hur anmälan går till hittar du här.

Vem ska anmälas till Trygghetsstiftelsen? Är det bara de som vill bli anmälda eller har skickat in underskriftsblanketten till arbetsgivaren?

Alla som sägs upp på grund av arbetsbrist eller de vars tidsbegränsade anställning löpt ut ska anmälas. Trygghetsstiftelsen tar sedan kontakt med den som anmälts och det är då upp till arbetstagaren själv att avgöra om hen vill ha kontakt med Trygghetsstiftelsen eller inte. 

Måste underskriftsblanketten bifogas?

Ja, underskriftsblanketten måste bifogas och den ska vara undertecknad av både arbetstagare och arbetsgivare och den ska innehålla information om datum för arbetstagarens sista anställningsdag. För uppsägning på grund av arbetsbrist görs inga undantag. För anmälan av en arbetstagare med tidsbegränsad anställning kan arbetsgivaren lämna in en anmälan utan arbetstagares underskrift, men då måste det anges ett skäl till varför arbetstagaren inte har skrivit under.  Här är blanketten.

Varför ska den anställda själv skriva under den så kallade underskriftsblanketten vid anmälan till Trygghetsstiftelsen?

Det ska göras för att säkerställa att arbetstagaren blir informerad om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtal om omställning.

Omfattas timanställningar i avtalet? 

Ja, timanställningar kvalificeras till avtalet om anställningen varat i minst två år och omfattningen varit minst 20 procent och uppehållen mellan tjänstgöringspassen varit mindre än åtta dagar. 

Vem omfattas av övergångsreglerna?

Det gör den som har haft en tidsbegränsad anställning hos en eller flera statliga arbetsgivare. Anställningarna ska ha löpt ut under 2015 eller 2016 och varat i minst tre år av fyra år den 31 december 2014.

När kan någon från Trygghetsstiftelsen komma till myndigheten och informera?

En rådgivare från stiftelsen kan besöka myndigheten när det finns en konstaterad arbetsbristsituation på generell eller individuell nivå och lokala parter har upprättat ett förhandlingsprotokoll.  Då kan rådgivaren ge information om vad avtalet innebär och vilket stöd uppsagda medarbetare kan få av stiftelsen för att de ska snabbt kan hitta ett nytt arbete eller annan sysselsättning.

Har arbetsgivaren en kontaktperson på Trygghetsstiftelsen?

Nej, men om du har frågor om anmälan kan du skicka en fråga till registrator@tsn.se.

Mer information

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du mejla oss på:

info@tsn.se 

 FaQ for employers and union representatives