Arbetsgivare och fackliga


Hur anmäler jag en arbetstagare till Trygghetsstiftelsen?

Det är du som arbetsgivare som ska anmäla arbetstagaren till Trygghetsstiftelsen.
Steg 1. Välj vilket avtal som gäller. Läs om de olika alternativen här.
Steg 2. Fyll i ansökningsformulär. 

Mer detaljerad information om hur anmälan går till hittar du här.

Måste underskriftsblanketten bifogas eller räcker det med uppsägningsbeskedet?

Underskriftsblanketten måste bifogas och den ska vara signerad av både arbetstagare och arbetsgivare. Här är blanketten.

Varför ska den anställde själv skriva under den så kallade underskriftsblanketten vid anmälan till Trygghetsstiftelsen?

Det ska göras för att säkerställa att arbetstagaren blir informerad om sina rättigheter och skyldigheter enligt avtal om omställning.

En person har två tjänster, nu ska en av tjänsterna sägas upp. Ska personen anmälas till Trygghetsstiftelsen? 

Nej ni kan inte anmäla om personen har kvar en del av sin anställning.

När kan någon från Trygghetsstiftelsen komma till myndigheten och informera?

En konsulent från stiftelsen kan besöka myndigheten när det finns en konstaterad arbetsbristsituation på generell eller individuell nivå och lokala parter har upprättat ett förhandlingsprotokoll.  Då kan konsulenten ge information om vad avtalet innebär och vilket stöd uppsagda medarbetare kan få av stiftelsen för att de ska få ett nytt arbete.

Vem omfattas av övergångsreglerna?

Det gör den som har haft en tidsbegränsad anställning hos en eller flera statliga arbetsgivare. Anställningarna ska ha varat i minst tre år av fyra år den 31 december 2014, och anställningen ska löpa ut under 2015 eller 2016.

Har arbetsgivaren en kontaktperson på Trygghetsstiftelsen?

Nej, men om du har frågor om underrättelsen kan du skicka ett mejl till registrator@tsn.se.

Mer information

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du mejla oss på:

info@tsn.se 

 FaQ for employers and union representatives