SBU: Låt processen ta sin tid

Trots att ett det pågår ett enormt byggprojekt alldeles utanför fönstret, är det tyst och lugnt i SBU:s lokaler. Utanför håller Nya Karolinska Solna på att ta form men inne på myndigheten pågår också en utbyggnad – om än i mindre skala.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en liten myndighet med idag drygt 80 anställda. Man flyttade nyligen in i nya lokaler vid Vanadisplan i Stockholm och har under året vuxit med ett tiotal medarbetare. Expansionen är ändå inte klar:

- Vi har rekryterat många nya medarbetare det här året eftersom vi har fått ett utvidgat uppdrag. Det är en stor sak för oss som inte är så många från början, berättar Karin Coster som är administrativ chef och samtidigt personalchef. Det är väldigt roligt samtidigt som det betyder att annat kan bli liggande eftersom vi inte kan göra allt samtidigt.

Många forskare

SBU har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (Lag om stöd och service). Myndigheten driver bland annat aktiva nätverk av sakkunniga vilka omfattar många hundra personer i olika projekt runt om i Sverige och utomlands. Därutöver sammanställer man rapporter och sprider resultat av de utvärderingar som görs. Många medarbetare har bakgrund som forskare eller kliniker.

En bra process

SBU hade en mycket bra process när man slöt sitt avtal om lokala omställningsmedel. De olika parterna gjorde research på varsitt håll och tog sedan fram ett förslag. Med utgångspunkt i förslaget hade man sedan en gemensam diskussion kring vilka behov man hade på den egna myndigheten och vad som passar för dem. Avtalet blev sedan färdigt lagom till årsskiftet 2015/2016.

Sedan fick myndigheten ett utvidgat uppdrag, en flytt till nya lokaler behövde organiseras – och så räckte tiden inte riktigt till.

-  Vi kom fram till en mycket bra lösning och en ordning som passar oss, berättar Karin. Det var en bra process där vi lyckades formulera ett gemensamt mål och så jag tror att vi alla kände ”vad bra det här blev!”. Men vi har inte hunnit göra så mycket med pengarna.

Mer tid behövs

Under förra året hann man med ett gemensamt möte där man partvis diskuterade hur man kunde använda pengarna. Nu planerar man att ta upp diskussionerna på nytt igen.

- Under hösten kommer vi att ha en föreläsning kring karriärplanering och det kan bli en bra start för att gå vidare, berättar Karin. Vi har anlitat en föreläsare som vi träffade på ett av Trygghetsstiftelsens seminarier.

På SBU är man överens om att iden med lokala omställningsmedel är bra. Man tycker också att processen som finns i det centrala avtalet är övergripande och passar bra för många myndigheter. Det är bra att pengarna finns – det gör att man har möjligheter att agera när det finns behov.

- För en liten myndighet kanske det inte handlar om så mycket pengar men ett sätt är att få ut mer av medlen är att göra åtgärder tillsammans med en annan myndighet, något som vi har prövat på. Men då behöver man tid. Man behöver också tid för att fundera igenom vilka behov man har på den egna myndigheten och vad man ska göra, menar Karin. Vi är inne i den processen just nu.

Susanna Hammarberg 20170728

Mer information

Vill du ha information om våra kommande seminarier och aktiviteter? Mejla info@tsn.se för att komma med på vår sändlista.

Karin Coster administrativ chef och personalchef på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.