5/7 Almedalen, Ökad förmåga till förändring med omställningsorganisationerna

Välkommen att lyssna på vårt seminarium i Almedalen!

Skapar det svenska systemet med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter ett mer konkurrenskraftigt samhälle? Vi diskuterar olika metoder för omställning på arbetsmarknaden i Europa och hur viktigt det är att ha förmåga till förändring.

Att kunna förändras och ställa om är viktigt – det gäller inte bara de anställda som behöver stöd på vägen till ett nytt jobb vid uppsägningar, det gäller även företag, myndigheter, kommuner och landsting samt organisationer. Runt om i världen har man valt att arbeta med olika metoder för omställning. Med fokus på Europa tittar vi på olika metoders för- och nackdelar. Vilka likheter och skillnader finns det mellan Sverige och andra länder i Europa när det gäller omställning? Vilka konsekvenser kan detta få sett ur ett samhällsperspektiv? Har Sveriges unika sätt att arbeta med omställning skapat ett mer konkurrenskraftigt samhälle och större förmåga till förändring? Vilken roll spelar samverkan mellan arbetsmarknadens parter för den svenska arbetsmarknadens förmåga till förändring? Ola Bergström, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, medverkar och berättar om sin forskning inom detta område.

Tid: Onsdag 5 juli kl 13,30-14,45

Plats: Biograf Biostaden Borgen på Hästgatan 24

Ingen anmälan behövs, först till kvarn.

Vi bjuder på kaffe.

Varmt välkommen!

Mer information

Följ seminariet live 

Omställningsorganisationer i samarbete
Vi deltar i Almedalen i sommar tillsammans med TRR, TRS, Omställningsfonden och TSL och det är tredje gången vi gör det tillsammans.Trygghetsstiftelsen är en av cirka femton trygghetsråd som finns i Sverige. Trygghetsrådens roll är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer.

Ola Bergström, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet