Höstens aktiviteter för arbetsgivare och fackliga

Öppna seminarier bidrar till nätverk, inspiration och erfarenhetsutbyte

Under hösten kommer ett flertal aktiviteter att arrangeras. Genom länkarna kan du anmäla upp till 4 personer och få en kort beskrivning av aktiviteten. Saknar du en aktivitet? Kontakta Ylva Disheden så kan vi gemensamt planera det. Till dig som är anmäld kontaktperson för lokala omställningsmedel kommer inbjudan att skickas ut separat via mail. 

AUGUSTI

28/8 kl.07.45-09.00 Frukostseminarium i Stockholm. Tema omställningskedjan.  Läs mer och anmäl dig.

28/8 kl.11.30-13.00 Lunchseminarium i Stockholm. Tema omlokalisering. Läs mer och anmäl dig.

SEPTEMBER

18/9 kl.07.45-09.00 Frukostseminarium i Stockholm. Tema utvärdering. Läs mer och anmäl dig.

26/9 kl.10.00-15.00 Inspirationsdag i Stockholm. Tema omställning. Läs mer och anmäl dig.

OKTOBER

2/10 kl.07.45-09.00 Frukostseminarium i Stockholm. Att synliggöra och analysera omställningsbehov. Läs mer och anmäl dig.

10/10 kl.13.00-16.00 Temaseminarium i Stockholm. Utvärdering. Läs mer och anmäl dig.

23/10 kl.13.00-16.00 Temaseminarium i Stockholm. Att synliggöra och analysera omställningsbehov. Läs mer och anmäl dig.

NOVEMBER

13/11 kl.09.00-16.00 Temaseminarium i Stockholm. Omvärldsanalys. Läs mer och anmäl dig.

DECEMBER

4/12 kl.07.45-09.00 Frukostseminarium i Stockholm. Tema omställningskedjan. 

Målgrupp: Du som arbetar med omställning på olika nivåer som arbetsgivarrepresentant eller fackligt förtroendevald.
Aktiviteterna är öppna för avtalsslutande parter på lokal nivå vid samtliga medlemmar i Arbetsgivarverket.
Parterna kommer gemensamt överens om att delta. 

 

Mer information

Kontaktperson: Ylva Disheden, områdesansvarig lokala omställningsmedel

E-post: ylva.disheden@tsn.se

Telefon: 072-732 66 09