22/5 Erfarenhetsutbyte i Malmö

Den 22 maj kl 14-16 anordnas ett erfarenhetsutbyte i Malmö.

Syftet med mötet är:
• Erfarenhetsutbyte utifrån det egna lokala arbetet
• Möjlighet att lämna önskemål på seminarier/utbildningar
• Vara med att påverka Trygghetsstiftelsens nya hemsida och vilken typ av information kopplat till lokala omställningsmedel ni önskar hitta där.

Arbetsgivar- och fackliga representanter är varmt välkomna. Är du intresserad av att deltaga kontakta Ylva Disheden

E-post:ylva.disheden@tsn.se

Varmt välkommen!