16/5 Omvärldsanalys - hur och varför (heldag)

Nu erbjuds en heldagskurs i omvärldsanalys med Henrik Sköld. 

I avtalet om lokala omställningsmedel ligger fokus på en tidig fas i omställningsprocessen, där ett proaktivt arbetssätt är tänkt att stödja en effektiv statlig verksamhet och ett längre arbetsliv för att i förlängningen undvika uppsägningar. 

Syftet med kursen är att ge en introduktion och en förståelse för hur omvärldsanalys kan vara ett verktyg i det lokala omställningsarbetet. Det görs genom en kombination av teori och diskussioner/övningar. Förutom Henrik Sköld träffar du representanter från Trygghetsstiftelsen som presenterar information om vårt uppdrag, lokala omställningsmedel och Rekryteringsservice.

Datum och tid: 6 maj 2018 kl 9:00-16:00 

Plats:Centralt i Stockholm 

Målgrupp: Du är arbetsgivare- eller facklig representant och har uppdrag kring lokala omställningsmedel. 

Allmän info: Kursen har ett maxantal på 15 personer. För att din organisation ska få ut mesta möjliga nytta kommer vi att prioritera de som anmäler både fackliga och arbetsgivarrepresentanter. I anmälan går det att anmäla flera personer samtidigt. 

Kursen är kostnadsfri och enklare förtäring (inklusive lunch) under dagen ingår. Resor till och från Stockholm samt eventuell logi ingår inte. 

Vill du gå kursen men kan inte detta datum? Lämna gärna en intresseanmälan under Mer information till höger. 

Länkar

Mer information

Vill du gå kursen men kan inte den 16 maj?

Du kan lämna en intresseanmälan här! Datum är inte satt utan vi återkommer till alla som intresseanmält sig med mer information. Anmäl gärna flera personer från din myndighet/organisation samtidigt. Det finns också möjlighet att lämna önskemål om var du önskar att kursen erbjuds. För att vi ska kunna erbjuda kursen krävs att ni är minst 12-15 personer från olika myndigheter. Har ni dessutom möjlighet att erbjuda lokaler underlättar det.

Ylva Disheden

E-post:ylva.disheden@tsn.se

Telefon: 08-613 14 35