Omlokalisering – nya möjligheter till stöd från Trygghetsstiftelsen

Parterna har kommit överens om ändringar i avtal om omställning.

Se information från Arbetsgivarverket...

Ni arbetsgivare och arbetstagare som vill komma i kontakt med oss på Trygghetsstiftelsen angående detta stöd är välkomna att ringa vår växel.
Vi kan svara på frågor och erbjuda det stöd som möjliggörs av ändringarna i avtal om omställning.