Omlokalisering


Trygghetsstiftelsen ger stöd till dem som tackar nej till att flytta med till en ny ort i samband med omlokaliseringsbeslut. Trygghetsstiftelsens roll är att stötta den enskilde på vägen till ett nytt jobb och det stödet kan påbörjas när uppsägningstiden träder i kraft.

Vi kan besöka myndigheten

Vi kan komma till myndigheten och informera om avtal om omställning efter att regeringen har fattat beslut om att myndigheten eller delar av myndigheten ska omlokaliseras. En rådgivare från Trygghetsstiftelsen kommer då gärna ut på myndigheten och informerar och svarar på de berördas frågor om avtalet och om det stöd som stiftelsen kan ge. Stödet kan omfatta jobbcoachning, starta eget- rådgivning, seminarier om arbetsmarknaden och att söka jobb, kompetensutveckling, stöd till praktik, med mera. Dessutom finns möjlighet att få visst ekonomiskt stöd i forma av a-kasseförstärkning och inkomstförstärkning.

Kvalifikationer till avtal om omställning vid omlokalisering

  • En arbetstagare som är arbetsskyldig på en ny ort i samband med en omlokalisering men som väljer att inte följa med och därför säger upp sig själv, omfattas av avtalet.
  • Kvalifikationstiden är minst ett års anställningstid hos en och samma statliga arbetsgivare. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma.
  • Avtalet gäller fram till 67 års ålder.