7/3 Erfarenhetsutbyte för mindre myndigheter/organisationer

Datum och tid: 7 mars 2018 kl 13:00 - 16:00

Plats: Trygghetsstiftelsen, Regeringsgatan 67, 7 tr. 

Målgrupp: Du är arbetsgivare- eller facklig representant och har uppdrag kring lokala omställningsmedel. Med mindre avses organisationer upp till ca 100-120 anställda.Är er myndighet något större är ni naturligtvis välkomna även om målgruppen är för de mindre myndigheterna/organisationerna.

I avtalet om lokala omställningsmedel ligger fokus på en tidig fas i omställningsprocessen, där ett proaktivt arbetssätt är tänkt att stödja en effektiv statlig verksamhet och ett längre arbetsliv för att i förlängningen undvika uppsägningar.

Syftet med erfarenhetsutbytet är att ge arbetsgivare- och fackliga representanter en möjlighet att träffas, ta del av gjorda/andras erfarenheter och tillsammans reflektera över hur omställningsarbetet kan tas vidare.

Under eftermiddagen kommer vi att få lyssna till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) som delar med sig av sina tankar kring proaktivt omställningsarbete. Gott om tid för att diskutera frågor kring långsiktig omställning med kollegor från andra myndigheter finns. Du kommer även att få ta del av information från Trygghetsstiftelsen kring vårt uppdrag, lokala omställningsmedel och Rekryteringsservice.

Vi bjuder på eftermiddagskaffe med tilltugg.

Välkommen!

Trygghetsstiftelsen
Ylva Disheden
Områdesansvarig lokala omställningsmedel

Vill du ha information om våra kommande seminarier och aktiviteter?

Är du är ny i arbetet med lokala omställningsmedel och vill bli tillagd som kontaktperson, maila Ylva Disheden på ylva.disheden@tsn.se eller ring på 072- 732 66 09

Läs mer om SBU här