3/10 TEMA Uppföljning

Välkommen till TEMA-seminarium om uppföljning!

Det finns flera goda skäl att följa upp de åtgärder som man gör för de lokala omställningsmedlen. 

Ett är att ta reda på hur mycket pengar som använts, till vad och av vem. Ett annat är att ta vara på de erfarenheter som gjrots och analysera vad arbetet har lett till. Analysen är en bra grund för diskussioner om åtgärderna behöver utvecklas inför kommande period. 

Förutom Trygghetsstiftelsen så medverkar Gustav Petersson som föreläsare vid detta seminarium. Gustav är expert i utvärdering och förändringsarbete och har undervisat och skrivit böcker i dessa ämnen. Han arbetar nu vid Vetenskapsrådet.

Under seminariet kommer Gustav att gå igenom hur man kan arbeta med uppföljning och analys som ett underlag för utveckling av verksamhet. Vi kommer att använda en modell för uppföljning och exempel från olika myndigheters arbete med lokala omställningsmedel.

Tid: 3/10 kl. 13-16. Vi bjuder på fika.
Plats: OBS! Konferenslokal 7A Centralen, Vasagatan 7
Anmäl dig genom att skicka namn och vilket seminarium anmälan avser till seminarium.stockholm@tsn.se
Ange i din anmälan om du har allergier.

Välkommen!

 

Länkar

Mer information

Varför ska jag gå på det här seminariet?

Seminariet vänder sig till dig som arbetar strategiskt eller operativt med kompetensförsörjning, där omställning är en del. Du arbetar kanske med HR-frågor eller är fackligt förtroendevald.

Vill du ha information om våra kommande seminarier och aktiviteter?

Mejla till info@tsn.se för att komma med på vår sändlista.