1/2 - Frukostseminarium Stockholm

Att ligga steget före

I avtalet om lokala omställningsmedel ligger fokus på en tidig fas i omställningsprocessen, där ett proaktivt arbetssätt är tänkt att stödja en effektiv statlig verksamhet och ett längre arbetsliv för att i förlängningen undvika uppsägningar. Och om en uppsägning ändå blir fallet ska individen vara väl rustad för att kunna söka sig vidare och hitta en ny sysselsättning eller anställning.Den första delen i processen om lokala omställningsmedel handlar om förberedelser.

Syftet med frukostseminariet är att ge en övergripande bild av omställningskedjan med särskild fokus på de insatser som Trygghetsstiftelsen erbjuder i omställningskedjans sista fas. God kunskap om de insatser som ges kan bidra till att medvetna val görs kring områden, åtgärder och aktiviteter i det lokala omställningsarbetet.

Datum och tid: 1 februari 2018 kl 8:00 - 9:15  (Frukost serveras från kl 7:30) 

Plats: World Trade Center, Stockholm. Lokal och vägbeskrivning meddelas deltagare vid ett senare tillfälle.

Målgrupp: Du är arbetsgivar- eller facklig representant och har uppdrag kring lokala omställningsmedel

Frukostseminariet är i första hand riktat till dig som är ny i arbetet med lokala omställningsmedel. Men alla är givetvis välkomna

Inbjudan till frukostseminariet kommer att skickas ut via mejl till våra kontaktpersoner.

 Vill du anmäla dig redan nu? Då kan du klicka på länken till höger.

 Vill du ha information om våra kommande seminarier och aktiviteter? Mejla info@tsn.se för att komma med på vår sändlista.