2017 TEMA Uppföljning

TEMA-seminarium om uppföljning!

Det finns flera goda skäl att följa upp de åtgärder som man gör för de lokala omställningsmedlen. 

Ett är att ta reda på hur mycket pengar som använts, till vad och av vem. Ett annat är att ta vara på de erfarenheter som gjorts och analysera vad arbetet har lett till. Analysen är en bra grund för diskussioner om åtgärderna behöver utvecklas inför kommande period. 

Gustav Petersson medverkade som föreläsare vid detta seminarium. Gustav är expert i utvärdering och förändringsarbete och har undervisat och skrivit böcker i dessa ämnen. Han arbetar nu vid Vetenskapsrådet.

Under seminariet gick Gustav igenom hur man kan arbeta med uppföljning och analys som ett underlag för utveckling av verksamhet. Vi använde en modell för uppföljning och exempel från olika myndigheters arbete med lokala omställningsmedel.

 

 

Mer information

Vill du ha information om våra kommande seminarier och aktiviteter?

Mejla till info@tsn.se för att komma med på vår sändlista.