Ekonomi

När kan jag ansöka om a-kasseförstärkning?

Det kan du göra när du har fått beslutet från a-kassan och den första utbetalningen. Sedan kan du ansöka om a-kasseförstärkning.  Ansökningsblankett finns här

Har ni fått alla handlingar från mig?

Vi tittar igenom ansökningarna i den turordning de kommer till oss och om något saknas hör vi av oss och ber dig komplettera.

Kan jag få ekonomiskt stöd?

Det  beror på vilket avtal du tillhör, hur din anställning upphörde (uppsagd på grund av arbetsbrist eller tidsbegränsad anställning som löpt ut) och hur länge du varit anställd.

Börja med att välja rätt avtal nedan och klicka dig sedan fram till dina villkor.

Avtal om omställning gäller:
- om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist i januari 2015 eller senare.
- om din tidsbegränsade anställning löper ut och din sista anställningsdag enligt anställningsavtalet är 1 januari 2015 eller senare.
Läs mer om avtal om omställning och välj rätt kvalifikationsgrupp.

Trygghetsavtalet gäller:
- om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist senast den 31 december 2014.
- om din tidsbegränsade anställning löper ut och din sista anställningsdag enligt anställningsavtalet är senast den 31 december 2014.
Läs mer om villkoren i trygghetsavtalet.

Hur länge kan jag få inkomsttrygghetstillägg, ITT, inkomstförstärkning eller löneutfyllnad?

Det beror på vilket avtal du omfattas av, se ovan.

Jag har fått a-kasseförstärkning av Trygghetsstiftelsen i 44 dagar och behöver ett intyg för det.

Vi kan skriva ett intyg om detta. Kontakta oss via mejl utbetalningar@tsn.se eller telefon 08-613 14 60 så hjälper vi dig .

Hur räknar jag ut vilken a-kasseförstärkning jag ska få?

Exempel vid fastställd lön 30 000 kronor (heltid) så ser formeln ut så här
30 000kr x 80%/22 dagar= 1091 kronor
1091kr-910kr (ersättningen från a-kassan)=181 kronor

Hur betalas ersättningen från Trygghetsstiftelsen ut?

Trygghetsstiftelsen betalar alltid ut ersättningarna via Nordea. Vill du ha pengarna till ett konto i en annan bank måste du själv begära överföring. Du får själv kontakta Nordea eller din egen bank och begära ett överföringsuppdrag till ditt konto på din bank.

När du kontaktar Nordea ska du meddela dem att du väntar pengar från Trygghetsstiftelsen, och ange vårt arbetsgivarnummer 55 4000.
Du kan även skicka in denna blankett.
http://www.nordea.se/Images/39-13125/anmalan-andring_lontagaruppgifter.pdf

Mer information

Ekonomisk förstärkning

Om du har frågor om ekonomisk förstärkning och inte hittar svaret här kan du mejla utbetalningar@tsn.se.

För telefonfrågor
ring 08-613 14 60.
 

FaQ about finance in english